محصولات دسته بندی " زمین فوتبال "

اجاره زمین مجموعه ورزشی
اجاره زمین مجموعه ورزشی

اجاره زمین فوتبال که هر سانس یک ساعت و نیم می باشد.کارت‌خوان: داردجای پارک آسان: داردبوفهرختکنسرویس بهداشتیمخاطب: آقایانمدت زمان بازی: ۱ ساعت و نیمساعت سانس ها : ۸ صبح الی ۱۷دسترسی به وسایل نقلیه: دارد

موجود نیست

اجاره زمین چمن مصنوعی
اجاره زمین چمن مصنوعی

اجاره چمن مصنوعی چند منظوره در سانس های یک ساعت و نیم می باشد.کارت‌خوان: داردرختکن: داردجای پارک آسان: داردمخاطب : آقایانمدت زمان : یک سانسظرفیت تا ۱۵ نفر

موجود نیست

اجاره چمن مصنوعی
اجاره چمن مصنوعی

اجاره چمن مصنوعی چند منظوره در سانس های یک ساعته می باشد.کارت‌خوان: داردرختکن: داردجای پارک آسان: داردمخاطب : آقایانمدت زمان : یک سانسظرفیت تا ۱۵ نفر

موجود نیست

اجاره زمین فوتبال
اجاره زمین فوتبال

از ساعت8 صبح الی 17 از ساعت 17 صبح الی 24مدت هر سانس:یک ساعت و نیم می باشد.

موجود نیست

فوتسال چمن مصنوعی
فوتسال چمن مصنوعی

مدت زمان هر سانس زمین چمن و سالن فوتسال ۹۰ دقیقه می باشد. این چمن بسیار مناسب می باشد.

موجود نیست

فروشگاه های دسته بندی " زمین فوتبال "


فروشگاهی وجود ندارد